Mondo Pesca/In Limba

Sa Pisca da Is Arrocas
6 Agosto 2018 ore 09:30

Sa Pisca da Is Arrocas

In su mari est prenu de pisci, is roccas in s'oru de mari non funt prus prenas de genti e custu est sbuidu de tottu is barcas. Su momentu bonu po fai lancettu est custu. Bieus in cali modu si podit fai po scioberai is logus prus bonus.
Roberto Rattu

E  cittidì, non dhu scis chi su pisci est attesu de innoi? Càstia chi candhu su lànciu arribat ingunis su pisci est seguru. Pisci mannu abarrat sempri a illargu! Meda bortas si intendit custu fuedhai. Candhu dinnanti a nous agattaus una scogliera de cussas stravanatas si podit nai e domandai: innui est su pisci? Tocca ghettai s'esca attesu o si podit portai me in terra su pisci puru ghettendi a pagu trettu? Non est una domanda de pagu. Su chi suzedit est chi su piscadori pensat sempri chi su pisci deppit abarrai attesu. Prus s'esca bolat a distànzia e prus eus a tenni possibilidadi de attobiai unu pisci mannu. Custu est su arrexonamentu chi si fait prus bortas. Emu a narri chi sa cosa est bera e non bera. Poita si podit nai chi su pisci est fàcili a dhu agattai a distànzia, ma est beru puru chi a issu dhi praxit passillai asutta de is peis! Candhu sa scogliera tenit mari artu a pagu distànzia, su pisci pappat e scorrovonat su chi deppit pappai accanta a is arroccas. Sa pedra est prena de dogna cosa, bucconi, còcciula, càmbara, ecc., ed est craru chi, po narai, una canina circat innui podit agattai tottus custas cosas. Tandus su chi est importanti est chi si podit piscai senza nisciunu problema a pagu distànzia. E su logu innui si podit piscai in custu modu est sa scogliera, in mesu a is perdas mannas e sa tècnica est su lancettu.

Is scoglieras e su lancettu
Appustis custu craramentu bisòngiat a narai una cosa. Pischendi in s'óru de mari est meda importanti su silènziu. Zerriai fendu carraxu comenti is pippiedhas faint candhu bidint is attoris o cantantis no est cosa de piscadori! A su pisci non praxit sa mùsica e nimmancu su cinema e tandus tocca ad abarrai a bucca serrada. Un atra cosa chi si deppit fai o mellus chi non si deppit fai est umbrai s'acqua. Candhu su soli est a palas, s'umbra de su corpus bandat me in s'acqua, su pisci si pigat un'azzìcchidu e s'ndi fuit. Est finze meda importanti commenti ci si bestit: est mellus bistiri cosa de colori chi si bidit pagu. Lassaus a domu cosas grogas, de colori de arangiu e portaus invecias cosas de colori niedhu, cinixu, o marroni. In custu modu su pisci non ci bidit. Immoi chistionaus de tecnica: in is perdas mannas de sa scogliera si podit piscai in dogna manera ma su lancettu est bonu diaderus poita est una tecnica pagu connotta e chi podit fai spassiai. Pigai unu pisci mannu con d'una canna fini e sensìbili est sa cosa mellus che unu piscadori podit pediri. Bisòngiat narai che su lancettu non si spàcciat con su pisci mannu ma acciapat in ottima manera puru tottu su pisci de media mannesa. Is logus prus bonus funti is chi tenint roccas mannas e acqua meda. Sa pedra est un'ottimu logu innui s'alga, sa càmbara, su càvuru e atrus animalis bìvinti e innui ci funti custus animalis c'est puru su pisci. Asub'e tottu sa rocca, con tottus is stampus, fessuras est unu cuili mannu po medas spezies de pisci. Chi in su logu innui eus a andai a piscai ci ant’a essi puru calincunas màncias de arena e de posidonia, andat beni. In tottus custus logus, amesturau de pedras, arrocas, arena e algas c'est una varietadi de pisci de fai aziccai.

 

Sa canna, s'esca, sa tècnica
Po sa pisca si podit maniggiai una canna scetti o duas, custu dipendit puru da cali esca imperaus. Chi portaus breminis, tipu sa trimulìgia, est mellus piscai cun d'una canna scetti, poita is biccadas de su pisci non 'nci anti a lassai in paxi. Sa canna bolit pigada in manu po essiri prontus ad arespùndidi a lestru a is biccadas. Chi invecias imperaus un'esca, po nai, prus tostada chi sa trimulìgia, arroghedhus de seppia, de calamaru, tandus si podit maniggiai finzas duas cannas. Pigaus su trèbini po is cannas, dhu poneus beni in mesu a is arroccas e piscaus cun sa comodidati de tenni unu accozzu còmudu po is cannas. Pònniri is cannas me in sa pedra bolit nai prenai is ainas de scarràfius. Incummenzaus sempri tirendi a pagu trettu po biri chi su pisci est asuta de nous. Is prus de is bortas est d'aicci, e podeus imperai prummus pitticchedhus, scetti po carriai s'esca in s'acqua. Traballai unu pisci cun pagu prummu est mellus chi cun d'unu prummu mannu, si tenit prus sensibilidadi. Sa mannesa de sa canna est particulari. Serbit una canna cruzza, anda beni de 2.50/3.00 candhu su mari est bonu e non tenit undas  mannas. Candhu su bentu at unfrau su mari si podit imperai una canna prus longa, finzas de 4 metrusu, po scansai e abarrai attesu da is undas e is strichidhus de su mari. Una canna modhi non serbit, poita est mellus una canna tostada in sa punta po rispùndiri beni a is incorradas de su pisci che su cappedhu a tingiosu. La paradura est fàcili: unu gamu scetti o finzas dus, accappiau in d'un filu 0.18/0.20. Su filu in bobina est unu 0.22. Commenti eus narau prima, su prummu, candhu piscaus a pagu distànzia podit essi pitticcu meda. Is arroccas funti peroe scinigadas puru de su prummu e su chi suzzedit est chi medas bortas abarraus castiendi un'arrogu de filu innui prima ci fiat su prummu. Custu non fait prexeri ne a su piscadori ne a su mari. Su primu s'unfrat poita non tenit sa gana de acappiai dogna borta un atru prummu, s'atru non est contentu meda poita su prummu est tossicu e medas status d'Europa ant proibiu imperai su prummu po piscai. Custu est unu problema chi si podit resòlviri chi imperaus bullonis o arrogus de ferru, o de altru metallu. Non funti bellus de castiai ma faint su mestieri insoru. Aicci si arrespettat su mari e chi dhui bivit. Po s'esca eus nau chi si podit imperai esca modhi e esca tostada. Sa prima anda beni candhu boleus piscai pisci meda de mannesa media-pitticca, senza abarrai frimmus. Custu est poita un'esca modhi, cali sa trimulìgia, su bremi de varia spèzie, sa pruppa de cozza e de càmbara est circada meda da su pisci, chi si ghettat senz'e pensai. Un'esca tostada est bona candhu si bolit piscat calincunu pisci prus mannu, apettendi cun passiènzia sa biccada. Po esca tostada andant beni arroghedhus de pruppu, calamari, seppia, corrias de bibi. Cun s'esca modhi unu gamu de 12/14 fait su mestieri suu, mentras cun d'una esca tostada tocca ad arziai de misura, accapiendi in d’unu filu unu gamu de 10/8. Sa canina, su sàrigu, su mumungioni funt is piscis chi si podint portai me in su coppu, ma maniggiendi escas comenti is breminis, arribant piscixedhus cummenti su pisciu re, is arrocalis, sparedhas chi nosu connosceus beni. Sa mellus ora po piscai  est s'obrescidroxu ma puru su scurigadroxu est bonu, mentras candhu su soli s'arziat in su xelu suzzedit chi su pisci si ndi andat. In in mesis de s'ierru peroe, suzzedit su contràriu, poita meda bortas m'est suzzèdiu chi su pisci pappada a soli artu e si ndi spesada in su scurigadroxu. Su chi si podit fai est andai a pisca, a mangianu chizzi, e abarrai finzas a candhu su soli est bessiu beni po castiai candhu pappat.

Le nostre riviste

Gennaio 2022
Copertina del magazine di Gennaio 2022
Dicembre 2022
Copertina del magazine di Dicembre 2022

Eventi

Prossimo evento

Dal 3 Dicembre 2022 ore 14:00 al 4 Dicembre 2022 ore 04:00